Dužnosnici razgovarali o ponovnocijeni od neprocjenjive ... Ovaj put smo se govori o
Ukrajinski tla . Državni odbor za Zemljišni resursi
namjerava ove godine kako bi se utvrdilopotencijalna vrijednostzemljišta. Rekao
Globalistički zamjenikDržavnog odbora Anton Tretyak jučer na brifingu .

Prema njegovim riječima,Agencija planira završitistvaranje potencijalnih
vrijednosti zemljišta kaoresursa kako bi se osigurao veći trošak
zemljišta . Tretyak objasnio da su cijene zemljišta kao prirodni kapital
dvije komponente - prirodni i intelektualni , koji se tičeorganizacije
zemljište prodaje. "Moramo procijenitizemlje kaoprirodni resurs , kako bi se utvrdilo
svoje prirodne potencijale . Kada govorimo o ulaganjima , uzeti u obzir
taj potencijal " , - rekao je. Prema procjenama zamjenika ministra , cijena prirodnog
kapacitetzemljišta može biti 7-10 puta veća od njezine tržišne vrijednosti.

Share This Post: