Najskuplji stambenih nekretnina prodanih u Kaliforniji
ove godine,vila na Beverly Hillsu . Njegova trošak je $ 31, 5
milijuna kuna, međutim,početni traženu cijenu odkuće dosegla 45 milijuna dolara

Trg tri kata palače , nalazi se na2- ral zemljišta
veći od 2, 5 tisuća četvornih metara . m.Kuća ima 10 spavaćih soba , 14 kupaonica i sedam kamina .
Novi na tržištu za 255 dana ,novineLos
Angeles Times . Među ostalim posebnostizgrade mogu se
osiguratiknjižnica sstaklenog poda , koja se nalazi neposredno iznadvina
podrum sa 2 , 5 tisuća boca vina iples dvoranu.

Share This Post: