Stručnjaci ' Kievzelenstroya " počeo pripremati zaizložbu cvijeća , koji se
će se održati u kripti pejzažni park od 22 kolovoz - 1 rujna .

" Temaizložbe -" Priče izsvijeta " . Park sada priprematla i
seeded travnjaka , a kuhani upodručjima metalnih konstrukcija i pripremitisadnice '
- Rekao nam jedirektor " Kievzelenstroya " Jurij Hai . "Danas ", vidio je izgradnja
" Princess žaba ", koji priprema Darnytskyi području. Na " kostur " zemljišta
zelenila , i bum će se iz begonija i tagetisov .

Share This Post: