Ane pase a, Ikrèn te gen yon kwasans nan pri pou konstriksyon ak enstalasyon sa a.

Dapre Sèvis nan Estatistik Eta a, endèks la pri pou travay bilding ak konstriksyon an 2012 konpare ak 2011 elve112, nan 6%. Te kwasans ki pi wo a obsève nan zòn nan endèks nan biznis byen imobilye, kontra-lwaye, jeni ak sèvis (13, 4 %), edikasyon ( 13, 2%), nan zòn nan nan sante ak sèvis sosyal (13, 2% ) ak pi piti a nan pwodiksyon an ak distribisyon gaz elektrisite, ak dlo (11, 5 %), agrikilti ak forè (10, 5% ), nan pwovizyon sèvis piblik piblik ak sèvis pèsonèl (10, 4% ). Endèks la espesifye pou bilding nan peryòd la ogmante pa 13, fasilite 1 % ( moun rete nan 13, 4%, ak ki pa-rezidansyèl pa 12, % 7), ak jeni nan 13, 7%.

Share This Post: