משרד החינוך והמדע , יש לשלול את רישיון 20 אוניברסיטאות סניפים באוניברסיטה
מאז תחילת השנה, אמר סגן שר ראשית החינוך והמדע אלכסנדר
Grebelnik .

לדברי Grebelnika , המשרד ימשיך לעבוד בעתיד
כדי לזהות בתי ספר שאינם עומדים ברמה הסכימו ההסמכה .
הוא גם אמר כי במהלך קמפיין המבוא הנוכחי החם
קו טלפון המשרד קיבל על 3,000 אזרחים
על שחיתות .

Share This Post: