קווי ציטוט של הלימודים לבחינות קייב רפואי ממושך מיום 1 באוקטובר עד הסוף
סתיו , אמר סגן יו"ר הראשון של KSCA אירנה Kilchytska . זה היה הודיע
היום .

כזכור, משרד הבריאות הציג בדיקה רפואית חובה של כל תלמיד כדי
לקבוע לאיזו קבוצה את עוצמת שיעורי החינוך הגופני ניתן
מוקצה . דריכות כזו קשורה למותם שהתרחשו בעבר
השנה בשיעורי חינוך גופני .

Share This Post: