מספר הלוואות לדיור שפורסמו ביולי , ירד בשיעור שנתי
19 % .

סך יולי , ניתנה 59,000 הלוואות משכנתא . סך הכל
המשכנתאות הסתכמו € 6, 7 מיליארד דולר - על המיתון האחרונות
יולי הגיע 34 % . במשך שבעת החודשים הראשונים , מספר הלוואות משכנתא
ירידה של 30% , והן מבחינת כסף - ידי 41% ביחס
את התקופה המקבילה אשתקד , על פי תובנה נכס הספרדית. בין
למעשה, שיעור Euribor ( הממוצע המשוקלל הריבית הבינבנקאית על
זיכויים שניתנו האירו ) במשך 12 חודשים , אשר משמש בספרד
כדי לחשב את שיעורי המשכנתא נפל בספטמבר לשפל
הערך 1, 26 % . שנה קודם לכן , היא היססה בשעה 5 , 5% . מומחים
מאמינים כי שיעור נמוך יוביל לשיקום שוק המשכנתאות
השאלת בספרד.

Share This Post: