הדבר הכי קשה למצוא מקומות עבודה עבור נשים החיות באזורים עירוניים. מסקנות כאלה יכולים להיות
נעשה על סמך נתונים שפורסמו על ידי Goskomstat .

מספר המובטלים בעיר עולה באופן עקבי על מספר המובטלים
בקרב האוכלוסייה הכפרית . על פי נתונים מ 1 אוקטובר השנה מ
542 , 7,000 מובטלים במשך כמעט שני שלישים (350 , 7,000 איש) היו עירוניים .
מספר הנשים מובטל מאשר גברים מובטלים , וזה מסורת .
בחודש ינואר , שירות התעסוקה נרשמו 485 , 2000 ו - 415 נשים , 4
אלפי גברים , מאי - 404 , 4000 ו - 331 , 9000 , בהתאמה, בחודש ספטמבר
- 306 מיליון נשים ו 235,000 גברים.

Share This Post: