SSC כמעט שנה הרגשתי כמו בשנת 2008 את המדיום עבודה קטן
עסקים. התוצאות הפתיעו את המומחים. צמיחה הקלטות של סחורות
ושירותים - ב 2 , 5 פעמים.

ויותר מכל - הנדל"ן, הבנייה , המסחר ואף בענף.
מספר עובדים רק במגזר של עסקים קטנים גדל כמעט
6 , 5 ​​מיליון בני אדם. 2009 מ ', בהתחשב במשבר , האינדיקטורים גרועים .
רק להסתגל לתנאים החדשים , אנו יכולים לצפות להתאושש
דינמיקה חיובית למפעלים קטנים ובינוניים . תגובות
עבור UBR Vovchuk נטליה , ראש ACCA באוקראינה : " הוא האמין
כי עסקים קטנים ובינוניים, נוטים יותר חדשנות חדשנות גמיש
והוא נכנס לתוקף ב גודלו גמישות בקבלת החלטות לומר. כאן
לא כל כך הרבה בירוקרטיה לא כמויות גדולות כאלה, כי במגזר זה
חידושים ויישומן בזמן הקצר ביותר האפשרי ".

Share This Post: