40 , 3 % מהמשיבים מאמינים כי הפרלמנט הוא מכוסה במלואו על ידי שחיתות,
42 , 2 % סבורים כי הוא נפוץ מספיק , 10 % אמרו כי הפרלמנט
יש רק מקרים בודדים של שחיתות, מתלבטים 7 , 2% בלבד
0 , 3 % מהמשיבים חשו כי השחיתות BP כמעט אף אחד .

Share This Post: