ראדה Verkhovna אשררה הסכם עם הבנק העולמי הלוואה בסך של
60,000,000 $ עבור השלב השני של השיקום של צמחים אנרגיית האוקראינית.

עבור קבלת ההחלטה את טיוטת № 313 צירים הצביעו עבור 0169
מינימום 226 . בהחלטתו אישר הפרלמנט הרלוונטי
ההסכם שנחתם על ידי משרד הדלק והאנרגיה ועל WB ב -3 בפברואר .
שים לב , 3 בפברואר , משרד האנרגיה של WB חתמה על הסכם לספק
dopfinansirovaniya פרויקט שיקום אנרגיית האוקראינית. בתוך
שלב 2 של הפרויקט מתוכננת לשחזר ו 3 הידרו
הדנייפר HPP -2 תחנת כוח הידרואלקטרית ו קרמנצ'וג .

Share This Post: