כ 130,000 האוקראינים טרם קיבלו תעודת המדינה מסיבה כלשהי

מתחילת , יישומים האזרחים המונפק העניק 22 , 4000 המדינה
מעשים במקום תעודות . באוקראינה, 6 , 91 מיליון אזרחים בעלי זכות
ארץ למניה. מתוכם, 99 % הוענקו תעודות . כרגע , בהתחשב
6 , 32 מליון המדינה פועלת על הבעלות על הקרקע .
אבל עד כה , יותר מ 62,000 אזרחים לא שהונפקו על ידי מורשת נוטריון
תעודה , מסמכים 40,000 אנשים נמצאים בתהליך של התחדשות
זכויות ירושה , כמעט 25 , 3000 אנשים לא מוכנים לשנות את האישורים
פעולות המדינה , 2, 1 אלף בני אדם השתנו מקום מגוריהם ועל שמאל
בחו"ל. לפיכך, הנפקת המדינה פועלת כדי להחליף את תעודות
אזרחים שהביעו רצון להחליף אותם , למעשה, הושלמה.

Share This Post: