בשנה שעברה, אוקראינה הייתהצמיחהבמחירים לבנייה ולהתקנה.

על פישירות סטטיסטיקת המדינה,מדד המחיריםלעבודות בנייה והבנייה בשנת 2012 בהשוואה לשינה 2011 הסתכם ב112, של 6%. הצמיחה הגבוהה ביותר נצפתה באזור המדד אמיתיים עסקי הנדל"ן, חכירה, הנדסה ושירותים (13, 4% ), חינוך (13, 2% ),בתחום שירותי בריאות וחברתית (13, 2% )והקטן ביותרבייצור וההפצה של חשמל, גז ומים (11, 5% ), חקלאות וייעור (10, 5% ), במתן שירותים ציבוריים ושירותים אישיים (10, 4% ). המדד מצוין למבנים בתקופה עלה ב 13, 1 % ( מאוכלס על ידי 13, 4%,ושלא למגורים על ידי 12, 7% ),ומתקנים הנדסייםב13, 7 %.

Share This Post: