מועצת המנהלים של קרן המטבע הבינלאומית החליטה להפיץ
בקרב המדינות החברות עתודות נוספות שווה ערך ל 250 $
מיליארד דולר , ראש מחלקת קרן המטבע הבינלאומית צופה קרייג בומונט

הפצה בשיעור של מכסות הלאומי של המדינות החברות
קרן המטבע הבינלאומית . לפיכך, חלק הארי הם ארה"ב והאיחוד האירופי , היוו עבור רוסיה
כ - 6 $ , 6 מיליארד דולר מסכום זה . עם זאת, גורמים רשמיים אומרים
קרן המטבע הבינלאומית, הנהנים העיקריים צריך ללמוד המתעוררים המעבר
השווקים , במיוחד צריך כסף הכלכלי הנוכחי חמור
משבר . הם חייבים ביחד כ -100 מיליארד דולר ביתרות .

Share This Post: