כ -200 המפקידים Ukrprombank היום , 24 ביולי, החל כלונסאות
Verkhovna ראדה . זו מחאה נגד תיקוני החקיקה
פעולות על התכונות של שיקום אמצעים כספיים
בנקים .

נכון 9 , 45 אנשים נעמדו לאורך גדר המערכת סביב הפרלמנט
עם דגלים.

Share This Post: