היקף המכירות של השירותים על ידי ארגונים של אוקראינה בחודשים ינואר עד יוני 2009
היה 86 , 4 מיליארד דולר , אשר במחירים דומים על ידי 15 , 6 % פחות
באותה תקופה בשנת 2008, הסטטיסטיקה מדינת הוועדה
באוקראינה.

חלקם של שירותי סוגים שונים של פוסט תחבורה ותקשורת היוו כ
60 % משירותי מוחלט. בממוצע, חברה אחת שנמכרה
השירותים בתקופה זו על 1,637 , UAH 3 . באותו הזמן , הערך הגדול ביותר של זה
קצב היה המפעלים של קייב ( 5855 , 7000 USD) ו סבסטופול ( 2979 , 7
ths ).

Share This Post: