באזור קייב שנחשפו על ידי פקידים של אחד מועצות הכפרים
מחוז מקרוב . הם גרמו נזק הקהילה הטריטוריאלית של 1 $ , 5
מיליון דולר .

באזור קייב שנחשפו על ידי פקידים של אחד מועצות הכפרים
מחוז מקרוב . הם גרמו נזק הקהילה הטריטוריאלית של 1 $ , 5
מיליון דולר . גורמים רשמיים מזויפים לפני שנתיים החלטה בסימן מושב מועצת הכפר
והוציאו מן המגרש אדמה מילואים עם שטח כולל של 12 דונם 1 . התובע של המשרד
מקרוב מחוז הנהיג הליכים פליליים על ניצול לרעה של כוח
או העמדה הרשמית וזיוף הרשמי , דוחות שירות לעיתונות של משרד
הפנים.

Share This Post: