Posadovets " pogoriv "600 UAH Habar

materialami pratsivnikiv derzhavnoїサービスborotbiのekonomichnoyu用Kiєviで
慣れてもらうためzlochinnistyuの検事Porush kriminalnuの右
zlochinu 、 P.1 peredbachenogo st.368 QCウクライナ(強迫観念Khabar ) vidnosno
posadovtsya一つのS viddiliv rayonnoї derzhavnoї administratsiї 。ツェーKievpressについて
povidomiv DZG MVS Ukrainy 。役員otrimav 600 UAH Habar VID mistsevogo
neskladannya vidnosnoノーゴプロトコルプロadministrativne pravoporushennyaの常駐
samovilne rozmischennya用maloї arhitekturnoї形成。

Share This Post: