Saskaņā ar Goskomstat , augustā Ukrainā tiek atzīmēta ar ātrumu deflācija
0 , 2 %.

Par UNIAN ziņotsEkonomikas ministrija no Ukrainas. Ukrainā
2009.gada jūlijā ar 2009.gada jūniju , iezīmēja 0 deflācija , 1 %. Inflācija Ukrainā
jūnijā sasniedza 1 1 % kopš gada sākuma - 8 , 6 %. Inflācija 2009.gada janvārī -jūnijā
gadā, salīdzinot arpašu periodu pagājušajā gadā, bija 17, 6 % ,
jūnijs-jūnijs - 15 %. Inflācija Ukrainā 2008 sasniedza
22 , 3 % (līdz 2007.gada decembrī 2008.gada decembrī ). Saskaņā ar NBU , izaugsme
pamatinflācija ( cenu pārmaiņām pārtikas produktu araugstu
pārstrāde, nepārtikas preces , izņemot degvielu, kā arī
pakalpojumiem, kuru cenas nav regulēt ar administratīviem ) šā gada jūlijā bija
0 , 5 % ( kopš gada sākuma - 10 , 7 % ), kas irzemākā vērtība kopš maija
2007 .

Share This Post: