Likums Ukraina " Par obligāto valsts pensiju apdrošināšanu"
ietvertinoteikumi, saskaņā ar kuru tika izbeigta pensijas maksājumus pensionāriem
laikā viņu dzīvesvietu ārvalstīs, ja Ukrainai nav
noslēgti arvalstsstarptautisko līgumu par
Pensija - teica YurdopomogA .

Šie noteikumi ir pretrunā ar likuma noteikumiem Konstitūcijas Ukrainas
neiespējamība celšanas konstitucionālajām tiesībām un brīvībām, vienlīdzību konstitucionālās
tiesības un brīvības pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas; nodrošināt aprūpi
un aizsardzību, Ukrainas pilsoņi, kas ārvalstīs, pilsoņu tiesības
sociālo aizsardzību vecumā (no pirmā, otrā, 24 22 pantu,
25 panta pirmo daļu, Satversmes 46 pants) trīs daļas. Tiesības
iedzīvotāju sociālo aizsardzību (pants 46 Konstitūcijas) ir iztulkots
Likuma "Par obligāto valsts pensiju apdrošināšanu" un
Likums Ukrainas "Par pensiju nodrošinājumu", kas izveidota aprēķināšanas kārtību
un pensijas. Tomēr attiecībā uz pilsoņiem, kas ir atstājuši uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstīs, nosaka īpašu kārtību pensiju izmaksu. Saskaņā ar šā panta
2 panta pirmās daļas 49 panta otrajā teikumā likuma 51 panta (1058-1015)
pensijas izmaksu izbeidz visu uzturēšanās (uzturēšanās vietai) atvaļināts
ārzemēs, ja vien nav noteikts citādi starptautisku līgumu ar Ukrainas
piekrišanu uzņemties Augstākās Radas Ukrainā. Apstrīdēt
likuma noteikumi, konstitucionālās tiesības uz sociālo aizsardzību, kas nodoti
atkarība no to noslēgšanas Ukrainas Valsts
starptautiska vienošanās par pensijām. Tādējādi,
valsts, neraugoties uz konstitucionālajām garantijām par sociālo aizsardzību visiem
personām, kurām ir tiesības uz pensiju vecumdienās, pie likumdošanas
līmenī, atņemtas tiesības pensionāru gadījumos, kad tie ir izvēlējušies pastāvīgu
dzīvesvietas valstī, kas nav parakstījusi līgumu.
Pamatojoties uz juridisko, sociālo raksturu pensiju, pilsoņu tiesības saņemt
uz viņa pensijas nevar sazināties ar tādā stāvoklī, nemainīgu
Naktsmītnes Ukrainā; valstī saskaņā ar konstitucionālajiem principiem
pienākums garantēt šīs tiesības, neatkarīgi no tā, kur šī persona dzīvo,
pensija - Ukrainā un ārzemēs. Pamatojoties uz iepriekš minēto,
Satversmes tiesa atzinusi par nekonstitucionālu 2 pirmās
49 un svītro otro teikumu likuma 51 panta "Par obligāto valsts
Pensiju apdrošināšanai. "

Share This Post: