Ģenerāldirektorsdepartamenta demokrātijas un politiskā
lietu Eiropas Jean -Louis LaurensPadomei , ievadotlielu skaitu iesaistīto
lietu Ukrainas Eiropas Cilvēktiesību tiesā .

"Mums ir jādara vairāk, lai mazāk ziņots , Ukraina
Eiropas Cilvēktiesību tiesa , jo tagad uzkrātsliels
gadījumu skaitu , ļoti ilgi uzskatīja šīs lietas, " - viņš teica. Laurent
atzīmēja, ka lai samazinātu šādu pieteikumu ir nepieciešams, lai
Ukrainas tiesu par visiem gadījumiem, atbilstEiropas Konvencijas normas par personu aizsardzību
cilvēktiesības. Eiropas Cilvēktiesību tiesa -organizācija, kas izveidota ar
kā uzraudzīt atbilstību civilās tiesības un brīvības , kas ietvertas Eiropas
Konvencija par cilvēktiesībām , kas tika ratificēts 1953.

Share This Post: