VadītājsStarptautiskā Valūtas fonda, kurš tagad strādā
Ukrainā, Thanos Arvanitis uzsvēravajadzību palielināt ieguldījumus
piedalāsUkrainas ekonomikas politikā. Viņš teica, ka šī tikšanās laikā
pārstāvjiSVF misija , unministra vietnieks Ekonomiskās attīstības
un tirdzniecības Ukrainas Anatolijs Maksyuta .

Kā atzīmēja Arvanitis , jāsāk koordinēt centienus, lai uzlabotu
banku sistēmu. "Nevar uzsākt aizdevumusekonomikai ar vāju
bankām . "- viņš teica Lai to izdarītu,SVF iesaka Ukrainai , lai atrisinātu problēmu
" nenesošo " aizdevumus, jo īpaši attiecībā uz to režīmu nodokļu uzlikšanai,
radītu iespēju pārstrukturēšanas aizdevumupirmstiesas kārtībā, kā arī
pieņemt tiesību aktus par maksātnespēju . Tiek ziņots, ka
pārstāvjiemEkonomikas attīstības ministrijas pārstāvji un SVF misija piekrita
rīkot otro sanāksmi misijas laikā , lai apspriestu
problēmas banku sektorā , investīciju piesaisti,
kā arīlīgumu par brīvās tirdzniecības zonu ar ES. Atgādināt , Ministru prezidents
Mykola Azarov teica, ka Ukrainai nepieciešams SVF atbalsts
nenoteiktība pasaules tirgos.

Share This Post: