Украина на резултатите од металуршки компании во јули 2009 година
намалување на производството на челик за 27 , 7% во споредба со јули 2008 година - до
2, 662.000.000 тони и зачувани на осмото место во рангирањето на 66 земји - главниот
производители на овие производи, составена од страна на Светската асоцијација
производители на челик ( Наградата на Светскиот самит , порано на Меѓународниот институт за железо и челик
- IISI ).

Треба да се напомене дека растот на производството на челик во текот на кризата, вели
Само две земји - Кина и Индија, а максималната пад беше забележан
во САД - 41, 6% во споредба со јули 2008 година. Во првите десет земји производители
до крајот на јули вклучени Кина (50, 676.000.000 тони, што претставува зголемување од 12, 6%), Јапонија
(7, 660.000.000 тони, паѓа за 24, 9%), Русија (5, 017.000.000 тони, пад
18, 4%), САД (4, 971.000.000 тони, што е пад од 41, 6%), Индија (4, 730 милиони
тони, што претставува зголемување од 4, 3%), Јужна Кореја (4, 031.000.000 тони, што е пад од 13, 3%)
Германија (2, 694 милиони тони, што е пад од 28, 8%), Украина (2, 662.000.000
тони, паѓа за 27, 7%), Бразил (2, 496.000.000 тони, што е пад од 22, 8%)
и Турција (2, 305 милиони тони, што е пад од 8, 5%). Намалувањето на топење
беа во јули оваа година во споредба со претходниот месец фиксна
во Јапонија, а во повеќето од првите десет - зголемување на производството.
Големи челик производство земји (98% од светското производство) во јули 2009 година
smelted 103 години, 861.000.000 тони ова производство, 11, 1% помалку
отколку во јули 2008 година. Во периодот јануари-јули 2009 година, 66 земји се произведени 652, 898
милиони тони челик, 19, 9% помалку отколку во текот на истиот период од 2008
година. Во првите десет земји производители станаа првите седум месеци од 2009 година
беа како што следи: Кина (317, 313 милиони тони, што претставува зголемување од 2, 9%)
Јапонија (44, 349 милиони тони, што е пад од 38, 5%), Индија (32, 285 милиони
тони, што претставува зголемување од 1, 7%), Русија (31, 801.000.000 тони, што е пад од 28, 5%), САД
(29, 239 милиони тони, што е пад од 50, 8%), Јужна Кореја (26, 913.000.000 тони,
се намали за 16, 6%), Германија (16, 528 милиони тони, паѓа за 41, 4%), Украина
(16, 277 милиони тони, што е пад од 37, 2%), Турција (14, 073.000.000 тони,
пад од 16%) и Бразил (13, 061.000.000 тони, што е пад од 36, 9%). Како
пријавени во првите десет земји производители во 2008 година се вклучени
Кина (502 милиони тони, што претставува зголемување од 2, 6%), Јапонија (118, 7 милиони тони, пад
1, 2%), САД (91, 5 милиони тони, што е пад од 6, 8%), Русија (68, 5 милиони
тони, што е пад од 5, 4%), Индија (55, 1 милион тони, што претставува зголемување од 3, 7%), Јужна
Кореја (53, 5 милиони тони, што претставува зголемување од 3, 8%), Германија (45, 8 милиони тони,
падне за 5 и 6%), Украина (37, 1 милион тони, што е пад од 13, 4%), Бразил
(33, 7 милиони тони, паѓа на 0, 2%) и Италија (30, 5 милиони тони, пад
3, 4%). Намалувањето на челик излез во 2008 година споредено со 2007 година
година снимен во поголемиот дел од првите десет, освен за Кина, Јужна
Кореја и Индија. Големи челик производство земји во 2008 година, smelted
904, 1 милион тони на ова производство, што е 1, 2% помалку отколку во 2007 година.

Share This Post: