Кампања одамна помина линијата од позитивни до негативни - рекламирање акузаторна .
Целта на оваа кампања е да се намали рејтингот на своите конкуренти. обидите да се влијае
и честите заплашување на гласачите , како и спроведува
иницирање на масата активности на студентите. повеќето agitmaterialov
сместени во медиумите без ознака " политичко рекламирање " - и ова е манипулација
јавното мислење. Кандидатите активно шири подароци , производи и
услуги , организира точка на продажба предмети по ниски цени , што е опишано
на " поддршка" . Сето ова е пропратено со нервоза . Таквите активности може да се нарече
Поткуп на избирачите кои веруваат во " поддршка"

Share This Post: