Во периодот јануари- март 2011 година во споредба со истиот период од претходната
, номиналната приходи се зголеми за 16 , 5%

Расположливиот доход , кој може да се користи за купување на јавни
стоки и услуги се зголеми за 17 , 1% и реален на располагање, одредени
земајќи ги во предвид цената фактор - за 8, 7% , според државната служба статистика. еднократна употреба
приход по лице за првиот квартал на 2011 година изнесуваше
4401 долари, до 17 , 6% повеќе отколку во истиот период минатата година.
За возврат , трошоците на населението во првиот квартал на 2011 година во споредба со
на истиот период минатата година се зголеми за 19 , 8%. Зголемување на заштеда
изнесува 19 025 милиони . Потсетиме дека Собранието го измени државниот буџет
во 2011 година, зголемување на приходите од 14 , 047 милијарди , до 299, 120, милијарди ,
трошоци - за 11 , 448 милијарди , до 336 , 977 милијарди .

Share This Post: