Минатата година, Украина е раст на цените за конструкција и монтажа.

Според Државниот завод за статистика служба, индексот на цените на градежни работи во 2012 година во споредба со 2011 изнесуваше 112, на 6%. Најголем пораст е забележан во индексот областа на недвижностите, закуп, инженеринг и услуги бизниси (13, 4%), образование (13, 2%), во областа на здравството и социјалните услуги (13, 2% ) и најмалиот во производството и дистрибуција на електрична енергија, гас и вода (11, 5%), земјоделството и шумарството (10, 5%), во обезбедувањето на јавните услуги и лични услуги (10, 4%). Индексот специфицирани за згради во период се зголеми за 13, 1% ( населени од 13, 4%, и не- станбени за 12, 7%), и инженеринг објекти во 13, 7%.

Share This Post: