Во Украина, предностите на долар кредити во гривни над имотот (71% на кредити во долари).

Така намалување на кредитното портфолио, исто така, главно се должи на девизни кредити за годината од страна на 13 %, додека обемот на кредити во националната валута за време на овој период се намали за само 4 %. Ова беше објавено од страна на прес-службата на Naboo. Наводно, како банки ограничено кредитирање на физички лица во странска валута заеми се многу помали отколку враќаат значи хипотекарниот пазар не се развива. Според информациите, причините за стагнација на хипотекарниот пазар слични причини за стагнација на пазарот на недвижности во целина е премногу ниски приходи поединци за само- акумулација на пари за купување на станови и каматните стапки на кредитите да се купи за домување премногу висока. Просечната хипотекарните стапки што банките сега се нудат 20-23% на годишно ниво во сегментот на " секундарниот пазар " и 19-20 % за " примарен пазар." Главните фактори кои не дозволуваат банките да ги намалат хипотекарните стапки е високата цена на ресурси и неусогласеноста на прибирање финансиски средства потреби на населението во однос на кредитирање ( огромното мнозинство на населението депозити се плаќа по 2 години, и потребите на населението во кредитирање повеќе од 5 години).

Share This Post: