Раководител на Министерството за економија на Украина Bohdan Danylyshyn наоѓа докази
подобрување на економската состојба во земјата

Министерот за економија Bohdan Danylyshyn рече дека владините антикризни мерки
и Народната банка на Украина , особено на постојан мониторинг на исклучување
неоправдано зголемување на цените е дозволено да се избегне сценарио stagflationary
во Украина, на прес-службата на Министерството за економија. " Еден од показателите за
транзиција на економијата од фазата на рецесија на Спогодбата за стабилизација фаза со дополнителни
раст во производството е динамиката на цените. Тоа фиксна цена индекси
нови нивоа на рамнотежата помеѓу понудата и побарувачката, како и даде сигнали
производители на степенот на активност во општеството и економијата "
- . Нагласува министерот за економија Тој рече дека ако во периодот на продлабочување
криза ( крајот на 2008 година - почетокот на 2009 година ) во однос на позадината на паѓање цени на производители , динамиката на
Потрошувачките цени забрзана , како одраз на транзицијата економија
земјата во фаза на стагфлација , цената индекси снимени во периодот февруари- март
првите знаци на подобрување во земјата.

Share This Post: