Врховната Рада регистрирани сметка да се зајакне
одговорност за незаконско лишување од сопственост на домување.

Во документот се предлага дополнување на Кривичниот законик член кој обезбедува
одговорен за фалсификување на документи за кои правото е изгубена
сопственост или друг имот и поставува казни
затвор од три до осум години. Покрај тоа, овој предлог-закон
предложи да се дополни член 375 од Кривичниот законик . овие
промени се однесуваат на усвојување од страна на судиите очигледно незаконски одлуки кои
резултираше со губење на сопственоста на куќа или друг имот .
Во меѓувреме , како што истакна , на Врховната Рада донесе закон со кој бара
растителниот свет во затвор, судии, обвинители, истражители , ако тие се фатени
да поткуп.

Share This Post: