Обемот на продажбата на услуги од страна на претпријатијата на Украина во јануари-јуни 2009
беше 86 , 4 милијарди долари , што во споредливи цени од 15 , 6% помалку од
истиот период во 2008 година, Државниот завод за статистика комитет
Украина.

Учеството на услугите на различни видови на транспорт, пошта и комуникации отпаѓаат околу
60% од вкупниот услуги. Во просек, една компанија беше продаден
услуги во текот на овој период 1637 , UAH 3. Во исто време, најголемата вредност на овој
стапка на претпријатија од Киев ( 5855 , 7000 УСД) и Севастопол ( 2979 , 7
THS ).

Share This Post: