Побарувачката за овие предмети во пазарот на недвижности сегменти во Будимпешта
направени во II квартал од 2009 година, 30 , 2000 квадратни метри. метри, што е 63 % помалку во споредба
со истиот период минатата година.

Во текот на април- јуни оваа година во унгарскиот главен град беше воведена 44.000
плоштад. m на индустриски и магацински простор . Нивниот вкупен број во
достигна 1 , 5 милиони квадратни метри . М. Како резултат на слабата побарувачка и вишокот на понудата
Конкурс стапка се зголеми qoq со 22 , 6% до 24 % 4
Според Европа недвижности . Сепак , аналитичарите благајнички Ричард Елис,
спроведе оваа студија се оптимисти . Според нив , обемот
понудата ќе се намали до крајот на 2009 - почетокот на 2010 година , ќе биде завршен од страна на сите
еден проект . Затоа, в почетокот на следната година , бројот на слободни индустриски
и чување области ќе се намали.

Share This Post: