Во регионот Киев изложени од страна на официјални лица на една од селските совети
Макаров област . Тие предизвикале штета со територијалната заедница од $ 1, 5
милиони американски долари.

Во регионот Киев изложени од страна на официјални лица на една од селските совети
Макаров област . Тие предизвикале штета со територијалната заедница од $ 1, 5
милиони американски долари. Официјални лица пред две години фалсификувале одлука означени од страна на селото седница на Советот
и отстранети од земјата резерва парцела со вкупна површина од 12 1 ха. обвинителство
Макаров област повела кривична постапка за злоупотреба на власта
или службена положба и фалсификување службена , извештаи на прес-службата на Министерството
внатрешни работи.

Share This Post: