Најевтиниот земја во Европа се нарекува Македонија. Така се вели во извештајот
ЕУ завод за статистика Еуростат , што во однос на цените на
стоки и услуги во 37 европски земји.

Во Македонија , кандидат за членство во ЕУ , цените се пониски од 53
стапки од просекот на ЕУ. Најевтиниот земјата во ЕУ е Бугарија,
каде потрошувачките цени се под европскиот просек на 49
проценти. Во една студија на Еуростат присуствуваа 27 земји - членки на ЕУ,
како и три земји - кандидати за членство во ЕУ ( Хрватска, Македонија,
Турција) , три држави - ​​членки на Европската асоцијација за слободна трговија
(Исланд , Норвешка и Швајцарија ) , како и Босна и Херцеговина, Албанија,
Црна Гора и Србија . Статистичкиот завод за споредба на цените на 2, 5000
видови на стоки и услуги во овие земји. Но најскап земја во
Европа - Данска. Потрошувачките цени ниво во оваа држава за 41 проценти
повисоки од просекот на ЕУ. Следниот најскапите во Европа
Норвешка и Швајцарија.

Share This Post: