Портал Prian.ru подготвени редовни месечен извештај на странските пазари
недвижен имот, од најпопуларните меѓу Русите. Јазот меѓу лидерот на рејтинг
Бугарија, од втората земја во листата е во пораст.

Како што е предвидено од страна на експерти , интересот на Русите на стабилен
Чешка пазарот на недвижности е само расте. Но, пазарот на недвижности во Финска
и САД изгуби својата позиција. Овој тренд експерти Prian.ru порталот
производство на вториот последователен месец . Надвор од првите десет интерес
домашни корисници во јули се искачи на пазарите на сопственост на Хрватска, Унгарија,
Велика Британија и Австралија. Петтиот месец по ред зголемување на интересот на Русите
на домување Абхазијците . [ Http: / / i.domik.net/_xmlimg/xml_8b7bcec84bb12e7d76256a4f8238b438f26048fd.png
] Рејтинг беше врз основа на анализа на стотици илјадници посетители прашања
база на податоци за недвижен имот портал « Prian.ru - во странство сопственост"
направи во јуни 2009 година.

Share This Post: