Tahun lepas, Ukraine telah pertumbuhan dalam harga untuk pembinaan dan pemasangan.

Menurut Perkhidmatan Statistik Negeri, indeks harga bagi kerja - kerja bangunan dan pembinaan pada tahun 2012 berbanding hingga 2011 berjumlah 112, sebanyak 6%. Pertumbuhan tertinggi diperhatikan di kawasan indeks perniagaan hartanah, pajakan, kejuruteraan dan perkhidmatan sebenar (13, 4%), pendidikan ( 13, 2 ​​% ), dalam bidang perkhidmatan kesihatan dan sosial (13, 2% ) dan terkecil dalam pengeluaran dan pengagihan elektrik, gas dan air (11, 5%), pertanian dan perhutanan (10, 5% ), dalam penyediaan kemudahan awam dan perkhidmatan peribadi (10, 4% ). Indeks yang ditetapkan bagi bangunan dalam tempoh meningkat sebanyak 13, kemudahan 1% ( didiami oleh 13, 4%, dan bukan kediaman sebanyak 12 % 7 ), dan kejuruteraan dalam 13, 7%.

Share This Post: