Di Ukraine, kelebihan pinjaman dolar dalam Hryvnia ke atas hartanah (71 % daripada pinjaman dalam dolar ).

Justeru, pengurangan dalam portfolio pinjaman juga adalah disebabkan oleh pinjaman mata wang asing bagi tahun sebanyak 13 %, manakala jumlah pinjaman dalam mata wang negara dalam tempoh ini menurun sebanyak hanya 4%. Ini dilaporkan oleh perkhidmatan akhbar di Naboo. Dilaporkan, bank terhad pinjaman kepada individu dalam pinjaman mata wang asing adalah jauh lebih kecil daripada dibayar balik bermakna pasaran gadai janji tidak berkembang. Menurut maklumat, sebab-sebab untuk genangan pasaran gadai janji sebab yang sama genangan dalam pasaran hartanah secara keseluruhannya adalah individu berpendapatan terlalu rendah untuk pengumpulan diri wang untuk pembelian perumahan dan kadar faedah ke atas pinjaman untuk membeli perumahan terlalu tinggi. Kadar gadai janji purata bank-bank kini menawarkan 20-23 % setahun dalam segmen " pasaran sekunder " dan 19-20 % bagi " pasaran utama ". Faktor-faktor utama yang tidak membenarkan bank-bank untuk mengurangkan kadar gadai janji adalah kos yang tinggi sumber dan tidak sepadan keperluan mengumpul dana daripada penduduk dari segi pinjaman ( majoriti deposit penduduk perlu dibayar balik pada 2 tahun, dan keperluan penduduk dalam pinjaman lebih daripada 5 tahun).

Share This Post: