Harga hartanah di Ukraine semakin pasaran hartanah bandar-bandar besar
Ukraine bangun dari lututnya dan mula meningkat, walaupun trend tidak kelihatan melalui .

Pasaran hartanah secara beransur-ansur meninggalkan bandar-bandar bawah jutawan . trend
kebimbangan , di atas semua , menengah harta pasaran sebenar di Kharkov , Donetsk ,
Odessa dan Kiev , yang tidak benar organisasi utama bandar-bandar . Selama 12 hari harga
untuk pangsapuri di bandar-bandar Ukraine telah meningkat secara purata sebanyak 8, % 2 . paling ketara
jerked harga di Odessa dan Kiev , 11, 3% dan 9 , dan 9 % masing-masing . mahal ,
stalinka seperti di kawasan pusat modal dan berhampiran pusat Khrushchev .
Berdiri tanpa perubahan hanya pinggir bandar , dan bangunan baru.

Share This Post: