Ukrainas president Viktor Jusjtsjenko har introdusert en avgjørelse fra National
Sikkerhet og Defense om fremdriften i forhandlingene med EU om
inngå en sammenheng avtale mellom Ukraina og EU.

Ifølge vedtaket, ha vurdert informasjonen fra Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
på forhandlingene med EU om inngåelse av avtalen
Sammenhengen mellom EU og Ukraina, notater National Security Council de positive resultatene
på dette området. Samtidig, bemerker styret at fortsatt vellykket
gjennomføre disse forhandlingene, særlig med hensyn til etablering av en gratis
Handelen mellom EU og Ukraina, er det viktigste spørsmålet i forholdet
mellom Ukraina og EU. National Security Council anbefales at Cabinet of Ministers of Ukraine: 1) å ta
tar hensyn til utfallet av forhandlingene med EU om inngåelse av avtalen
Sammenhengen mellom Ukraina og EU (i form av å etablere en sone
frihandelsområde mellom Ukraina og EU) tiltak for å styrke i 2010
Arbeidet med tilpasning av ukrainsk lovgivning til EUs regelverk (inkludert
herunder institusjonelle reformer) på områdene teknisk forskrift, statlige
innkjøp, skikker regulering (veterinære og plantesanitære kontroller), 2)
sikre god representasjon av den ukrainske siden på alle stadier
forhandlinger med EU å inngå en forening avtale mellom Ukraina og
EU, som i særlig å fastsette på tidspunktet for ferdigstillelse
Bill på statsbudsjettet i Ukraina for 2010 kostnadene ved
sikre Ukrainas deltakelse i disse forhandlingene, og 3) på kvartalsvis basis for å sikre:
informere offentligheten om tiltakene gjennomført innen europeisk
Integrering av Ukraina, herunder forhandlinger med EU om inngåelse av avtalen
Sammenhengen mellom Ukraina og EU og oppnådde resultater;
samråd med innenlandske produsenter av varer og tjenester
deres foreninger på problemstillinger som oppstår under forhandlingene
med EU om å inngå en sammenheng avtale mellom Ukraina og EU
Union om etablering av en frihandelssone mellom Ukraina og EU, og 4)
treffe tiltak for å sikre koordinering av sentralstyret
makt i forhandlinger med EU for å inngå en forening Avtale mellom
Ukraina og EU, særlig på sektorvise problemstillinger, og 5) gir
Basert på inngåtte avtalene under forhandlingene med EU om inngåelse av
Sammenhengen mellom Ukraina og EU i prosjekter
forskrift om europeisk og euroatlantisk integrasjon
Ukraina. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine anbefales å: 1)
innen en måned til presidenten i Ukraina forslag på stillingen
Ukraina i samtaler med EU i 2010 om inngåelse av avtalen
Sammenhengen mellom Ukraina og EU, og 2) sørge for at
på regelmessig basis i samråd med medlemsstatene på måter å møte
problemer som oppstår under forhandlingene med EU om
inngå en sammenheng avtale mellom Ukraina og EU.

Share This Post: