Det ble lært at den nye satsen boliglån i Ukraina vil
identifisert rundt 24 % per år på dollaren . Denne prisen er nesten
prohibitive - som lån service vil være svært kostbart. Nytt
boliglån nesten ikke vil bli utstedt.

Hva er mer viktig - den gamle pantegjeld vil bli konvertert til den nye
priser. Låntakere kan snart få et brev der , som
nå besluttet å skrive, "på grunn av endrede markedsforhold , " den månedlige
betalinger vil bli omregnet på nye kurser . På eksempel på den virkelige lånet viser
hvordan endringer i renten vil være smertefullt for låntakere. Tenk deg at du otdolzhili
100 000 for 15 år. Dersom det på tidspunktet for å ta lånet måtte du gi
Bank i 1555 dollar per måned, nye kurser , den månedlige betalingen
vokse til 2 555 dollar.

Share This Post: