Leder av departementet for økonomi Ukraina Bohdan Danylyshyn finner bevis
bedre den økonomiske situasjonen i landet

Economy Minister Bohdan Danylyshyn sa at regjeringen anti- krisetiltak
og National Bank of Ukraine , særlig konstant overvåking av eksklusjon
uberettiget prisøkning tillatt å unngå scenariet stagflationary
i Ukraina , pressen service av Ministry of Economy . "En av indikatorene
overgangen i økonomi fra resesjonen fase av stabilisering fase med ytterligere
Veksten i produksjonen er dynamikken i prisene. At fastpris indekser
nye nivåer av balansen mellom tilbud og etterspørsel, samt gi signaler
produsenter om omfanget av aktiviteten i samfunnet og økonomien , "
- . Understreker Minister of Economy Han sa at hvis perioden dypere
krise ( sent 2008 - tidlig i 2009 ) på bakgrunn av fallende produsentpriser , dynamikken i
Konsumprisene akselerert , noe som reflekterer en overgang økonomi
landet inn i en fase av stagflasjon , prisindeksene innspilt i februar- mars
de første tegn til bedring i landet.

Share This Post: