Volum av salg av tjenester av foretak av Ukraina i januar- juni 2009
var 86 , 4 milliarder USD , noe som i sammenlignbare priser med 15 , 6 % mindre enn
samme periode i 2008 , staten Statistics Committee
Ukraina.

Andelen av tjenester av ulike typer transport, post og kommunikasjon utgjør ca
60% av total tjenester. I gjennomsnitt var ett selskap solgt
tjenester i denne perioden til 1637, 3 UAH . Samtidig , den største verdien av denne
Renten ble ved virksomheter av Kiev ( 5855 , 7000 USD) og Sevastopol ( 2979 , 7
ths ).

Share This Post: