Den billigste landet i Europa som kalles Makedonia. Så sier rapporten
EUs statistiske byrå Eurostat , som sammenlignet prisene på
varer og tjenester i 37 europeiske land.

I Makedonia , en kandidat for EU- tiltredelse , prisene er lavere med 53
priser enn EU-gjennomsnittet . Den billigste land i EU er Bulgaria,
der konsumprisene lå under det europeiske gjennomsnittet på 49
prosent. I en studie av Eurostat deltok 27 land - EU- ​​medlemmer,
samt tre land - kandidater til EU-medlemskap (Kroatia , Makedonia,
Tyrkia), tre stater - medlemmer av European Free Trade Association
(Island , Norge og Sveits) , så vel som Bosnia og Hercegovina , Albania ,
Montenegro og Serbia. Statistics Agency sammenlignet prisene på 2, 5000
typer varer og tjenester i disse landene. Men det dyreste landet i
Europa - Danmark. Consumer prisnivået i denne tilstanden med 41 prosent
høyere enn gjennomsnittet i EU . Den neste dyreste i Europa ble
Norge og Sveits.

Share This Post: