I Jeg halvparten av etterspørselen etter australske kontoret har falt til sitt laveste nivå siden tidlig
1990. nivå på grunn av virkningen av den globale finanskrisen.

Ifølge Rådet for australske fast eiendom , konkurs , store selskaper ,
nedgang i virksomheten og legge inn nye områder har ført til at etterspørselen
for kontorer inntil seks måneder falt med 160 284 kvadratmeter. m. Andelen arbeidsledighet
kontorplass har økt raskest i de siste 17 årene
tempo , skriver The Australian. I januar i år var tallet
5, 9 % i juli - for 8, 3%. Ifølge administrerende direktør Peter Ververa Council, restaurering av
etterspørsel kan begynne tidligst tre år. den største økningen
voldgiftsdommeren måtte i det sentrale forretningsområder i Perth og Brisbane
(6, 7 og 6, 5 % , henholdsvis ). I Melbourne tallet steg til 0 , 1% ,
Sydney - 2, og 3 %. I hovedstaden , Canberra , nivået av ledige kontor
området økte med 2, 2 % til 9 mark , 2%. I løpet av det neste halve
år, vil landet bli innført ca 1 og 3 millioner kvadratmeter . m av nye kontorer .

Share This Post: