W Kijowie , stawki czynszu za powierzchnię biurową od czerwca 2008 do czerwca 2009
roku spadła we wszystkich klasach więcej niż 55% w dolarach.

To było zgłaszane wfirmie doradczej Colliers International (Ukraina).
Według raportu na podstawie stawek okresu wynajmu
powierzchni biurowej klasy A spadł średnio o 58% - od 70-85 do 25-35
USD / kw m za miesiąc , w pomieszczeniach klasy B - do 65% , od 55-65 do 18-23 dolarów / kw
m miesięcznie, na terenie klasy C - do 55 %, od 25-30 do 10-15 dolarów / kw m
miesięcznie. Firma zauważyła , że , wbrew oczekiwaniom , w którym odnotowano
w pierwszym kwartale 2009 roku , tendencja do ustalenia czynszów w krajowym
waluty nie stały się dominującym charakterze, rozprzestrzenia się głównie
do klasy C , natomiast w klasie A i B nadal dominują umowy najmu ,
denominowane w dolarach amerykańskich lub euro. Według ekspertów
firmy, spadek czynszów doprowadziło do szybkiego wzrostu o naborze
powierzchni biurowej. Udział wolnych powierzchni biurowych w I kwartale
2009 roku wzrósł do 20-21% , ale w drugim kwartale wzrost pustostanów
praktycznie ustał , wskazując o pewnej stabilizacji gospodarczej
działalności.

Share This Post: