W II kwartale kraju nieruchomości komercyjnych zainwestowano dwa razy tyle
środków niż w I kwartale .

W wartościach bezwzględnychwartość transakcji dokonanych , zgodnie z CB Richard Ellis,
€ 861 milionów i 439 milionów € odpowiednio . Zdaniem ekspertów, intensyfikacji popytu
związanych z korektą cen , dzięki którym wiele obiektów , zwłaszcza
centrów biznesu stały się bardziej przystępne dla kupujących. największym zainteresowaniem
notatki z niemieckiego funduszy inwestycyjnych, zgodnie z Europy
Nieruchomości . W Europie ogólnie ze sprzedaży za I półrocze wyniosła
25 miliardów € , z czego około 75% tej kwoty pochodziło z Wielkiej Brytanii. numer
duże transakcje z europejskich nieruchomości komercyjnych oraz ich skumulowana
zmniejszała się w ciągu ostatnich dwóch lat, 13 i 12 razy odpowiednio .

Share This Post: