W wyniku II kwartale 2009 r., wykazała największy spośród
innych sektorach usług rośnie.

Obrót na rynku nieruchomości w kraju zwiększyła się w okresie 5, 1%. między
w innych sektorach usług doświadczonych znaczące spadki : budownictwo,
Na przykład, miał 19 , a 2%. Należy pamiętać, że w czerwcu tempo spadku w sektorze
zaczęło zwalniać . Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka fińska odnotowano w II kwartale
dramatyczny spadek . Łączny obrót w przemyśle spadł w okresie kwiecień-czerwiec
w tym roku na 30, rok 1% na rok, zgodnie z RTT News, z odniesieniem
do fińskiej agencji statystyki. Przypomnijmy, że ceny nieruchomości
w Finlandii w II kwartale zaczęły rosnąć , ale wciąż poniżej ubiegłorocznego
wskaźników.

Share This Post: