Cytowanie linii Kijów szkoły badań lekarskich przedłużone od dnia 1 października do końca
jesienią, powiedział pierwszy zastępca przewodniczącego KSCA Irena Kilchytska . To był informowany
Dzisiaj.

Przypomnijmy, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązkowe badania lekarskie każdego studenta
określić , do której grupy intensywność zajęć wychowania fizycznego mogą być
przypisane. Taka czujność jest związane z zgonów, które wystąpiły w przeszłości
roku w zajęciach wychowania fizycznego .

Share This Post: