Kurs wymiany musi spełniać cel sytuację ekonomiczną w kraju.
Dlatego w odpowiedzi na oświadczenia rządu , że amerykański dolar w 7, 5 grn.
- To dużo , że powinna ona kosztów UAH 6 . a nawet mniej , np. : tworzenie
takich warunkach ekonomicznych w kraju, do Ukrainy towary były konkurencyjne
na rynkach zagranicznych , a następnie stosunek hrywny do dolara jest 01:01 .

W tej gazecie internetowej " TERAZ ", powiedział Dyrektor Generalny AMC " Ineko -Invest "
Oleg Morkva . Zdaniem ekspertów, w najbliższej przyszłości nawet za rok, 7-7, 5
UAH. / $ założenia makroekonomiczne są skąpe. "Mamy zorientowanych na eksport
kraju, ale w tym samym czasie na import . Ukraina eksportuje duże
ilości produktów o niskiej wartości dodanej - głównie surowców i półproduktów .
Do 50% otrzymujemy z budżetu z eksportu w postaci podatków i opłat. w tym samym czasie
30-40% przeznacza się na energii, które nie są produkowane w kraju,
i którzy nie mogą kupić hrywny -walutę. Dlatego , handel zagraniczny
powinny być zrównoważone i odzwierciedlać rzeczywiste stosunek rynku
cen towarów i usług w kraju , a nie regulowane za pomocą środków administracyjnych ,
co może prowadzić albo do ich deficytu na Ukrainie, lub odwrotnie, nadprodukcji
niskiej jakości produktów i bezużyteczne " - stwierdził.

Share This Post: