Banki , aby ułatwić zadanie wdrażania nieruchomości oferuje państwa
Mortgage Institution (SMI) . Jest to w piśmie do SMI.

SMI oferuje bankom udzielenie informacji na temat dostępności takich rzeczywistym
nieruchomości na cele mieszkaniowe w Kijowie i regionie Kijowa. stan
hipotecznych instytucji finansowania programów państwowych
nabycia mieszkań w zakończonych obiektów i środki trwałe w budowie
do świadczenia takich mieszkań dla obywateli , którzy zgodnie z prawem
potrzebę poprawy ich warunków życia. Wybór takich mieszkań obiektów celu
przez odpowiednie międzyresortowej komisji , w składzie
wchodzą przedstawiciele SMI i utworzony przez rząd Ukrainy.

Share This Post: