Pierwszy miesiąc nowego roku gospodarczego dla rynku nasion oleistych potwierdziła swój status
Ukraina jako największy na świecie dostawca ropy naftowej.

Eksportu wrześniu nasz " olii " dwukrotnie przekroczyła postacią z przeszłości ,
rekord sezonu. Jego wielkość wynosiła 180 tysięcy ton - więcej niż w
dwa razy wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku (82 ton). głównym
eksporterów tych produktów w nowym sezonie będzie nadal Ukrainy, Rosji i
Argentyna (te ostatnie osłabienie pozycji eksport niska wydajność
słonecznikowy) . - W dużych ilościach na rynku światowym olej słonecznikowy
Nikt inny nie oferuje - powiedział dyrektor generalny stowarzyszenia " Ukroliya "
Stepan Kapshuk . - Na Ukrainie to trio z szerokim marginesem jest pierwszym
miejsce: nasz udział w światowym eksporcie wynosi około 40% globalnej ,
podczas gdy w Argentynie 28% , Rosja - 17%. Wszystkie trzy kraje mają więcej
zainteresowani dostarczanie gotowego produktu , a nie surowców , więc ich
rynki są cła eksportowe na eksport słonecznika w Rosji - 20%
ale nie mniej niż EUR30 na 1 m w Argentynie - 32%. - Eksportujemy podatku
Sunflower najniższy - 13%. Jednocześnie my - największym światowym eksporterem
olej słonecznikowy.

Share This Post: